Hjem > Bilder > Olje bryting historier

Olje bryting historier

Naken folk kjemper

Rundt år forvaltet SDØE oljereserver tilsvarende rundt tre ganger så mye som Statoil. Det skulle ta tre år før det første store funnet ble gjort, på Ekofisk-feltet. I sin skriftlige henvendelse til norske myndigheter ba Phillips kun om lov til å drive seismiske undersøkelser.

Det tok lenger tid å utvikle en autoritet vis a vis oljeindustrien på regulering av sikkerhet. Piercing porno bilde. Iunder leder Harald Norvikinngikk Statoil en strategisk allianse med BP.

Operatører ble også stilt til ansvar for hva innleide selskaper foretok seg. Olje bryting historier. Med åpningen for internasjonale investeringer som fulgte av EØS-avtalen ble en rekke norske selskaper kjøpt opp av utenlandske selskaper. Det var vanskelig å kontrollere aktiviteter som befant seg så langt ute i Nordsjøen, og inspeksjonsoppdrag ute på installasjonene krevde en omfattende logistikk. Det ble en av de verste miljøkatastrofene gjennom tidene.

Tidlig på tallet hadde Norge en fiskerigrense som strakte seg beskjedne 12 nautiske mil ca. Gratis sex søkemotorer. Samtlige organisasjoner måtte forholde seg til en generell frustrasjon over arbeidsforholdene. Fra Kielland-ulykken i og frem til omkom 13 mennesker i tilknytning til aktivitetene i Nordsjøen. Trude Christine Nagell Tlf: Lied hadde tette relasjoner til Jens C. Direktør Torvild Aakvaag i Norsk Hydro sin oljedivisjon peker på Ekofisk-området der selskapet satt på en liten andel. Samtidig åpnet det seg muligheter internasjonalt etter at en rekke nasjoner åpnet opp for internasjonale selskaper i etterkant av Sovjetblokkens sammenbrudd.

I den norske offentligheten på tallet kunne folk flest få inntrykk av at selskapet var større og viktigere for aktivitetene ute i Nordsjøen enn det egentlig var. Det er de små forskjellene som gjør det. Men vinteren ble det konkludert at ikke det ikke var stort nok til å forsvare økonomisk produksjon.

Den nye industriministeren Finn Lied arbeidet aktivt for at det skulle opprettes et nytt statlig selskap. Da Norge endret politikken når det gjaldt å begrense utvinningstempoet tidlig på tallet var det fordi man mente etableringen av et oljefond skulle dekke samme funksjon. De samme lave prisene kombinert med uheldige internasjonale oppkjøp var medvirkende til at det private norske oljeselskapet Saga gikk konkurs.

Men hva er egentlig oktan? De dominerende utenlandske selskapene tok med seg en arbeidskultur som var fremmed for mange norske arbeidere, spesielt de med fagforeningsbakgrunn og erfaringer fra ordnede forhold i industrien.

Til høyre Arve Johnsendirektør i Statoil.

Afrikanske modne kvinner

Det dreide seg om et gigantfunn.

Fra tallet beveget virksomheten seg nordover til Norskehavet og Barentshavet. Direktør Torvild Aakvaag i Norsk Hydro sin oljedivisjon peker på Ekofisk-området der selskapet satt på en liten andel.

Det tok lenger tid å utvikle en autoritet vis a vis oljeindustrien på regulering av sikkerhet.

Afrikanske modne kvinner

I henhold til kongelig resolusjon av 9. Eskort jenter oslo. Selskapet ville ha lisens for de delene av Nordsjøen som lå på norsk territorium og som muligens ville komme innunder norsk sokkel. I et brev til Utenriksdepartementet i februar skrev Norges Geologiske Undersøkelse: Mye av arbeidet ble utført av erfarne innleide utenlandske selskaper.

SCOPE Sverige og Danmark om storøvelsen Presenterte SCOPE internasjonalt SCOPE Det ble vist til at hvis man ikke vedtok en skattelette ville ikke staten kunne operere med en royalty i avtalen med selskapene. Det var fremdeles mye som måtte avklares innen internasjonal havrett. I hadde investeringene steget til 57 milliarder kroner. Nakne menn bilder. Borerigg med utstyr ble fjernet i oktober I løpet av ble det tatt beslutninger og strategiske grep som styrket Statoils mulighet for å oppnå målene. I boken Jakten på liv i rommet følger vi astronomenes intense leting etter nye livsformer i universet.

Dersom områdene skulle åpnes for leting måtte flere selskaper inn. Olje bryting historier. I dag er det stor grad av mangfold og konkurranse på norsk sokkel med i overkant av 50 norske og utenlandske selskaper aktive på sokkelen.

På Gullfaksfeltet skulle Statoil ha operatøransvar på egenhånd i alle faser. Det var flere likhetstrekk med den type konsesjonsregime som ble utviklet i tilknytning til utbyggingen av vannkraften tidlig på tallet. Bravo-ulykken førte ikke til noen alvorlige skader, men et oljeutslipp på ca. Norge gikk inn for samme system som Storbritannia, hvor grupper av selskaper fikk tildelt andeler i utlyste blokker.

Lite visste vi om hvor betydningsfull denne næringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på tallet.

Arbeidet med dette ble lagt til det nyopprettede Kontinentalsokkelutvalget ledet av Jens Evensen. Ny lov slo fast at staten var grunneier og at bare Kongen regjeringen kunne gi tillatelser til leting og utvinning. En vekst i norsk oljesektor ble dermed et viktig virkemiddel for å få norsk økonomi på bena igjen. Statlig ansvar til Kystverket Siden har Kystverket forvaltet det statlige ansvaret for norsk oljevernberedskap.

Populære nyheter: